سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان
چـه خـبـر از جـــانـبـازان ؟

 سلام و صلوات خداوند بر جانبازان و رزمندگان  راه حق و حقیقت ؛ سلام 

ودرود بر بی ادعایان تاریخ بشریت ؛ سلام ودرود بر صابران آلام . سلام و صلوات خداوند بر مردان زخمی بی ادعا که بی چشم داشت، متاع دنیا را برای اهلش رها کردند و  به ندای هل من ناصر حسین زمان لبیک گفتند، مست وخروشان راندند و سینه هاشان را چاک کردند و خود را آماج تیر و بلا ساختند. مردان مردی که وجب به وجب این خاک را با خون خود امضای سرخ  کردند تا بر اخلاصشان، مردیشان و ایمانشان گواهی دهند.

 سخت است و گران، راندن قلم در وصف اینان که من المومنین رجال صدقوا ما عاهدو الله.... در شان آنان است که این وفاداران و هم پیمانان با خدا از مصادق این کلام نورانید. کسانی را که خدا اینگونه در کلامش جاودانه می سازد هیچ تردید و انکاری آنها را از یاد تاریخ نخواهد برد و در جریان و تلاطم جهان جاودانه اند.

 سخن از مجاهدانی است که با خدا به سودا پرداختند (ان الله اشتری من المومنین....)سودایی عاشقانه پر از رمز و راز که در یک طرف معبود است ودر طرف دیگر مخلوق و جان ومال و ...مقصود این سودا است ،که بهای آن یا لقا است و جاودانگی یا یادگاری و وماندگاری. جانبازان  این سرداران مروت و فتوت  سرافراز سپاه اسلام با آنکه در  جوانی قرار داشتند؛  قرعه فال به نامشان افتاد و در  زمره سرافرازان جای گرفتند. رمز و راز آن سودای عاشقانه از جانبازان سرافراز ؛؛ دلاوران وشجاعان و جنگاوران بینظیر ساخت تا دوست و دشمن را به این مهم معترف سازند . تا باعث آرامش و آسایش امروز ایران  باشند و صد البته مایه مباهات ایران زمین ... در آزمون جهاد و شهادت جانبازان سرافراز بر  جهاد اصغر پیروزشدند ؛  تا نوبت به جهاد اکبر برسد .

 جنگ با همه سختی هایش به پایان رسید و مردانی خسته و پر زخم از این پیکار باز گشتند اما افسوس حق این بزرگان ادا نشد زیرا از سوی اینان ادعایی نبود و هرچه بود ادای دین بود به امام و مام وطن. ارمغان بزرگ روزگار بعد ازجنگ برایشان ناکامی و تلخی بود، اشعری مسلکان دودوزه باز رند به جدا کردن و شرط نهادن در امورشان مشغول شدند و بر آلام این مردان خسته از کارزار افزودند اما جنگ از آنان مردانی ساخته بود که داغ خم به ابرو کشیدن و فریاد را بر جگر ابوموسی ها نهاد و باز اینان بودند که در عرصه جنگی سخت و سنگین تر بنام جهاد اکبر پیروز شدند.

 سلام و صلوات خداوند بر جانبازان قطع نخاعی و قطع عضو؛ سلام صلوات خداوند بر شیمیایی های بی اسپری و  بی مدعا ؛ سلام  و صلوات خداوند بر موج گرفته های عشق به سید الشهدا و  خانواده های معززشان که آرامش و اسایش ایران ما رهین دلاوری این مردان مرد است.

پرودگار بزرگ به حرمت همرزمان شهیدشان به آنها سلامتی و سعادت عطا فرماید و این مجاهدت های آنها را توشه آخرتشان سازد.

[ سه‌شنبه 19 آبان 1394 ] [ 07:30 ] [ سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان ]
آخرین مطالب