سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان
چـه خـبـر از جـــانـبـازان ؟

دفاع مقدس تنها مختص به یک زمان خاص نیست بلکه جنگ ما تازه آغاز شده..


 دفاع مقدس تنها مختص به یک زمان خاص نیست بلکه جنگ ما تازه آغاز شده و با جنگ نرمی که هست می توان گفت دفاع همچنان باقیست و باید به نبرد با توطئه ها و نقشه های استعماری در این جنگ بپردازیم.


 اگر بتوانیم جوانان را به فرهنگ ناب دفاع مقدس وصل کنیم، می توانیم در این جنگ موفق باشیم که راهیان نور نمونه‌‌‌‌ی عینی آن می باشد که سالانه میلیون ها نفر از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس بازدید می کنند که نشان از ترویج فرهنگ دفاع مقدس است.


 اما متاسفانه آنگونه که باید وشاید نتوانستیم در جنگ نرم کار کنیم و دشمن از همین حفره و خلا توانست با استحاله فکری نسل جوان در فضای مجازی موفقیت هایی به دست آرود.

 فاصله گرفتن برخی از مسئولان از اصول و باورها در جنگ نرم باعث پذیرش اعتقادات تحمیلی و تقویت عقبه دشمن و به خدمت گرفتن ذهن نسل جوان این کشور خواهدشد.


http://haftehco.ir/wp-content/uploads/defa-moghadas_00002.jpg

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 22:15 ] [ سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان ]
آخرین مطالب