سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان
چـه خـبـر از جـــانـبـازان ؟

 

 

مردان جنگ نبض دریا را در دست دارند و پرچم خورشید را بر دوش مردان جنگ یک آسمان ستاره نامکشوف در سینه دارند و مهتاب را در سیما ستاره های بی ادعایی هستند که بوی روشنی می دهند و عطر بهشتی را می پراکنند مردان جنگ همان سرو قامتان و نخل سیرتانند همان بیداران شب های سرد و خاموش سیاهی همان آیئنه های بی غبا و سجاده نشینان آتش و عشق .

سال هاست که جنگ پایان گرفته اما هنوز زخم هایی بر دل های پاک و ضمیر های روشن و آگاه باقی مانده است هنوز غبار عکس ها و نامه هایتان را از طاقچه دل هایمان می زدائیم و به فرصت های از دست رفته غبطه می خوریم .

این جانبازان عزیز این سرمایه های گرانقدرجامعه ما پیش روی ما هستند نمونه هایی از هزاران انسان های خوب و برجسته ای که در راه خدا سلامت خود را اندام خود را دادند دهها هزار شهید عزیز دهها هزار آزادگانی که سالها بند و اسارت را تحمل کردند و خم بر ابرو نیاورده اند و انبوه ایثارگران و بخصوص جوانان البته ایثارگران ما فقط جوانان نبوده اند پیرمرد نوجوان و جوان همه در راه خدا رفتند و در جبهه های جهاد مقدس جانبازی کرده اند این بهایی است که برای عزت خودمان دادیم و این عزت را نباید از دست بدهیم .

بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ما عزت است یعنی مردم تصمیم گرفتند در سایه اسلام روی پای خودشان بایستند و زیر پای هیچ زورگویی نروند این دستاورد ارزان به دست ما نیامده است .

جانباز لقبی برای معلول جسمانی جهاد در راه انقلاب یا دفاع مقدس هشت ساله مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در قضیه جنگ یک موضوع استثنایی اند همچنین در بیان اهمیت جایگاه جانبازان در جامعه اسلامی فرمودند جانبازان مظهر گذشت و نمونه های برجسته و بزرگی از ایثار و فداکاری هستند که سلامت جوانی و آسایش جسم خود را در راه انقلاب صرف کردند .

 

[ پنج‌شنبه 12 شهریور 1394 ] [ 03:52 ] [ سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان ]
آخرین مطالب