سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان
چـه خـبـر از جـــانـبـازان ؟
 سریع ترین راه برای درمان دردهای فرهنگی، توجه به آموزه های امیرمومنان علی(ع) است.
 اگر دردی در جامعه فرهنگی جامعه ما وجود دارد، سریع ترین درمان آن نگاه به سیره و آموزه های حضرت امیرالمومنین(ع) است. چرا که فصل ممیز ما شیعیان، عشق به آن حضرت است.

 بهترین کانال ارتباطی با جوانان، کتاب شریف نهج البلاغه است. چون در جامعه ما جوان های بسیار خوبی وجود دارند و همه فطرت ها پاک و همه دل ها مشتاق حضرت امیر(ع) است.

[ چهارشنبه 4 شهریور 1394 ] [ 03:29 ] [ سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان ]
آخرین مطالب