سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان
چـه خـبـر از جـــانـبـازان ؟

جانباز یعنی نقطه اوج شکفتن
جانباز یعنی حرفی از خود وانگفتن
جانباز یعنی یک نگاه صادقانه
تا وسعت سبز بهشتی جاودانه

جانباز یعنی با خطر اعجاز کرده

تا قله های عاشقی پرواز کرده
جانباز مرد ساختن با درد و اندوه
مردی که می ماند صبورو سخت چون کوه
جانباز یعنی مثل گلها تازه بودن
در عاشقی بی حد و بی اندازه بودن
جانباز یعنی یک بهار سبز و زیبا
جانباز یعنی در تلاطم مثل دریا
جانباز یعنی خاطرات دفتر جنگ
بوی شلمچه، یاد یاران هماهنگ

آسیه رحمانی - همسر جانباز


سلامتی و شفای عاجل تمامی جانبازان و رزمندها صلواتــــــــــ


[ سه‌شنبه 6 مرداد 1394 ] [ 23:25 ] [ سـاعـتـی پـای درددل جـــانـبـازان ]
آخرین مطالب